Gia đình của Gấu con
Avatar
Tên:
Gấu con
Ngày sinh:
Giới tính:
Nam Nam
Tham gia:
11/4/2009
Xếp hạng:
Vàng
1040
Lượt xem
2283
Album mới (1)
Cập nhật 5 năm trước
Nhật ký mới (0)
giadinhgaubong chưa viết entry nào.
Ba là con gấu vàng, mẹ là con gấu nâu, con là con gấu lùn, ba con gấu tung tăng, la là lá la la...xúm xít 1 gia đình
Cập nhật: 5 năm trước
Lưu bút (9)
Hoạt động mới
Cập nhật hàng xóm
Chưa có cập nhật hàng xóm!
Thông tin Gia Đình